Czy lekarze muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?