Site Loader

Według szacunków Głównego Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w Polsce do 2025 roku wybudowanie i utrzymanie pełnej infrastruktury drogowej kosztować będzie nawet 400 mld złotych. Jak pokazują doświadczenia, większość inwestycji drogowych prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić przetargi na wykonanie robót budowlanych, a także na dzierżawę i najem nieruchomości. W ostatnich latach cały proces inwestycyjny, w tym także przetargi drogowe, uległ znacznemu usprawnieniu (https://investmeble.pl/przetargi-drogowe-jak-przebiegaja-i-czego-mozna-sie-spodziewac/). Dzięki temu, że jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z pomocy specjalistycznych podmiotów, cały proces inwestycyjny stał się bardziej efektywny i przystępny cenowo.

Przetargi drogowe a inwestycje w infrastrukturę – czy to możliwe?

  • Wiele osób zastanawia się, czy przetargi drogowe mogą być dobre dla inwestycji w infrastrukturę.
  • Jest to szczególnie ważne pytanie, ponieważ infrastruktura drogowa jest jednym z najważniejszych elementów systemu transportowego.
  • Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć kilka czynników, takich jak koszty, czas i efektywność.

Przetargi drogowe – jak inwestować w infrastrukturę?

Koło dwudziestego pierwszego wieku rozwój postępuje niemal w każdym aspekcie naszego życia. Jest kilka branż, w których jest to szczególnie widoczne, a jedną z nich
jest transport.
Rozwój technologii sprawia, że pojawiają się nowe możliwości inwestowania w infrastrukturę drogową. Warto więc wiedzieć, czym są przetargi drogowe i jak skutecznie w nich inwestować. Przetargi drogowe to nic innego jak proces, w którym przedsiębiorstwa ubiegają się o prawo do realizacji inwestycji drogowych. Aby ubiegać się o prawo do realizacji inwestycji, przedsiębiorstwo musi złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten jest rozpatrywany przez komisję przetargową, która decyduje, czy dana firma może ubiegać się o prawo do realizacji inwestycji.

Inwestowanie w infrastrukturę drogową to doskonały sposób na rozwój firmy. Realizując takie inwestycje, przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże zyski. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w infrastrukturę drogową to również duże ryzyko. Aby inwestycja była udana, należy dokładnie przeanalizować rynek i dobrać odpowiedni model biznesowy.

Przetargi drogowe a rozwój infrastruktury – co należy wiedzieć?

12 grudnia 2019 roku w środowisku politycznym i biznesowym naszego kraju odbyła się debata na temat „przetargów drogowych a rozwój infrastruktury – co należy wiedzieć?”. Obrady prowadził red. Marek Turczyniak, a udział wzięli prezesi zarządów spółek akcyjnych: „Budimex S.A.”, „Hydrobudowa Polska S.A.”, „GDDKiA Oddział Regionalny w Rzeszowie”, „PKC S.A.” oraz „Mota-Engil Central Europe S.A.”. Jak podano w informacji prasowej, celem dyskusji było określenie przyczyn powstawania problemów związanych ze sprzedażą usług publicznych, w szczególności tych związanych z budownictwem drogowym i energetyką.

W trakcie debaty omówiono problemy takie jak: nieefektywność systemu publicznego, przejmowanie przez państwo inicjatywy tworzenia dobro publicznego, czy też poniesione przez społeczeństwo koszty funkcjonowania instytucji publicznoprawnych. Podjęto również temat ochrony interesu społecznego przy realizacji inwestycji drogowych. Wskazano na istotę oddzielenia funkcji inwestora od wykonawcy – obecnie często budujemy autostrady bez wiedzy na temat potrzeb transportowych społeczeństwa, czy możliwości eksploatacji nowych obiektów przez GDDKIA lub inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Do dyskusji na temat efektów rozbudowy sieci autostrad w Polsce do 2023 roku włączył się również prezes Zarządu Głównego „Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” Waldemar Stepanowski podkreślając konieczność dopasowania polskich norm do europejskich. Zauważono także, że same autostrady nie wystarcza aby osiągnąć poziom rozwoju transportowego typowy dla krajów starej Unii Europejskiej – konieczne jest zapewnienie dobrego stanu technicznego dróg ekspresowych i krajowych oraz ich dostosowanie do coraz to większych potrzeb transportowych społeczeństwa.

W opinii uczestników debaty kluczem do sukcesu jest partnerskie podejście do rozbudowy sieci autostrad w oparciu o modele PPP oraz model generalnego wykonawcy, gdy Inwestorami i Operatorem są oddzielne instytucje. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której to Inwestor jest równocześnie Wykonawcą i Operatorem i można zapewnić lepszy nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji oraz jej efektywnością po oddaniu do użytkowania.

Infrastruktura drogowa a przetargi – jak to się ma?

Przetargi na budowę dróg są organizowane przez Główny Inżynieria Drogowej (GITD). W przetargach uczestniczą wykonawcy, którzy zajmują się budową dróg. Przetargi są prowadzone w formie otwartej i zamkniętej. Wykonawca, który chce uczestniczyć w przetargu, musi złożyć ofertę. Oferta jest oceniana przez GITD i decyduje o tym, czy wykonawca może brać udział w przetargu. Wykonawca, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do wykonania zadania zgodnie z umową podpisaną z GITD.

Inwestycje w infrastrukturę drogową przez przetargi – czy to opłacalne?

Istnieje wiele opinii na temat opłacalności inwestycji w infrastrukturę drogową przez przetargi. Jedni uważają, że to najlepszy sposób na budowę dobrej jakości dróg, które będą służyć przez lata. Inni z kolei uważają, że przetargi to zbyt ryzykowny i kosztowny sposób inwestowania w infrastrukturę drogową. Przedstawimy obie strony argumentacji, aby pomóc Tobie podjąć decyzję, czy inwestowanie w infrastrukturę drogową przez przetargi jest dla Ciebie opłacalne.

Zalety inwestowania w infrastrukturę drogową przez przetargi:

  1. Przetargi gwarantują najwyższą jakość materiałów i usług. Firmy biorące udział w przetargu muszą dostarczyć materiały i usługi o najwyższej jakości, aby mieć szansę na wygraną. Dzięki temu możesz mieć pewność, że twoja inwestycja będzie służyła przez lata.
  2. Przetargi gwarantują najniższą cenę. Firmy biorące udział w przetargu walczą o to, aby zaproponować najniższą cenę. Dzięki temu możesz być pewien, że twoja inwestycja będzie najbardziej opłacalna.

Wady inwestowania w infrastrukturę drogową przez przetargi:

  1. Przetargi są bardzo ryzykowne. Jeśli nie jesteś dobrze przygotowany do prowadzenia przetargu, możesz stracić dużo pieniędzy. Dlatego ważne jest, abyś skorzystał z pomocy profesjonalistów, aby uniknąć ryzyka.
  2. Przetargi są bardzo kosztowne. Prowadzenie przetargu to duży wydatek, który musisz ponieść, jeśli chcesz inwestować w infrastrukturę drogową przez przetargi.

Tola

Archiwa

Kategorie