Site Loader

Polski rynek farmaceutyczny jest jednym z największych w Europie. Odgrywa istotną rolę w światowej produkcji leków i surowców farmaceutycznych. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój polskiego sektora farmaceutycznego. Jego wartość szacuje się na ponad 30 mld euro. W Polsce działa ponad 1000 podmiotów farmaceutycznych, zatrudniających ponad 60 tysięcy pracowników. Sektor ten generuje rocznie ok. 10 mld euro przychodów ze sprzedaży detalicznej leków i surowców farmaceutycznych. Ponadto, polski rynek farmaceutyczny jest atrakcyjny dla inwestorów ze względu na duży potencjał wzrostu oraz niskie koszty produkcji.

Odsetek osób korzystających z opieki medycznej w Polsce jest bardzo wysoki i sięga ponad 90%. Wysoki poziom świadomości społeczeństwa dotyczące zdrowia oraz coraz większa dostępność do nowoczesnych metod leczenia sprawiają, że popyt na leki i surowce farmaceutyczne stale rośnie.

Farmaceutyczny rynek w Polsce – analiza: co nas czeka?

Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój polskiego rynku farmaceutycznego. W ostatnich latach dołączyły do niego takie kraje jak Czechy, Słowacja i Węgry, a także Rumunia i Bułgaria. W tym czasie powstało wiele nowych firm, które zajmują się produkcją leków i suplementów diety. Dziś możemy się spodziewać dalszego wzrostu tego rynku, a także jego coraz większej roli w światowej gospodarce.

Farmaceutyczny rynek w Polsce – analiza: jakie są prognozy?

Polski farmaceutyczny rynek rośnie w siłę. W 2017 roku wartość sprzedaży aptek wyniosła ponad 36 mld złotych, a prognozy na 2018 rok są jeszcze lepsze. Eksperci przewidują, że wartość rynku może sięgnąć nawet 40 mld złotych. Wzrost ten jest spowodowany głównie rosnącymi cenami leków oraz większym zapotrzebowaniem na nowoczesne produkty farmaceutyczne.

Farmaceutyczny rynek w Polsce – analiza: czy możemy się spodziewać zmian?

Farmaceutyczny rynek w Polsce jest bardzo rozwinięty. Jest to spowodowane głównie tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i ma dostęp do wielu leków. W ostatnich latach nastąpiła jednak duża zmiana na rynku farmaceutycznym, ponieważ coraz więcej leków jest dostępnych bez recepty. To sprawia, że ​​farmaceuci muszą się bardziej skupić na edukacji pacjentów i przekazywaniu im informacji o lekach.

Jednak niektórzy eksperci uważają, że możemy się spodziewać dalszych zmian na rynku farmaceutycznym w Polsce. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że coraz więcej osób korzysta z internetu i ma dostęp do informacji o lekach. Dzięki temu pacjenci są bardziej świadomi tego, co kupują, a także mogą porównywać ceny leków w różnych aptekach. Ponadto, ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa na temat zdrowia i leczenia, możemy się spodziewać większej popytu na naturalne i ekologiczne produkty, takie jak suplementy diety czy preparaty ziołowe. Warto zauważyć, że już teraz można zauważyć tendencję do kupowania tych produktów w aptekach.

Farmaceutyczny rynek w Polsce – analiza: jakie są najnowsze tendencje?


Farmaceutyczny rynek w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby aptek, a także ich sprzedaży. W 2017 r. apteki sprzedawały średnio ponad 2,5 mln leków na dobę, co stanowi wzrost o ponad 10% w porównaniu z 2016 r. Apteki oferują coraz większy wybór produktów, a także usług dodatkowych, takich jak np. doradztwo farmaceutyczne czy możliwość zamawiania leków przez internet.

W ostatnim czasie na rynku aptecznym pojawiło się kilka nowych trendów. Jednym z nich jest rosnąca popularność apteczek internetowych. Apteki internetowe oferują swoim klientom szeroki wybór produktów, a także możliwość ich zamawiania przez internet. Innym trendem jest rosnąca popularność apteczek stacjonarnych, które oferują swoim klientom szeroki wybór produktów i usług dodatkowych, takich jak np. doradztwo farmaceutyczne czy możliwość zamawiania leków przez internet.

Tola

Archiwa

Kategorie