Site Loader

Branża medyczna to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki w Polsce. W ostatnich latach sektor ten przechodzi wiele zmian i wyzwań, co wymaga ciągłego monitorowania sytuacji na rynku oraz dostosowywania się do nowych trendów. Dlatego też przeprowadzenie badań rynkowych w branży medycznej jest kluczowe dla każdej firmy działającej w tym sektorze. W niniejszym artykule omówimy wyniki badania rynku branży medycznej oraz przedstawimy trendy i prognozy dla tego sektora.

Wyzwania i szanse w branży medycznej – analiza rynku

Branża medyczna staje w obliczu wielu wyzwań, takich jak rosnący koszt usług medycznych, starzenie się społeczeństwa, brak specjalistów oraz coraz większa konkurencja na rynku. Z drugiej strony jednak sektor ten oferuje również wiele szans – rozwój technologii medycznych, rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa czy zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania.

Według raportu Deloitte „Rok 2020 w ochronie zdrowia” największe wyzwania dla branży medycznej to m.in.: rosnące koszty opieki zdrowotnej, nierówności wynikające ze sposobu finansowania, rosnące wymagania pacjentów, ograniczenia w dostępie do opieki medycznej czy starzenie się społeczeństwa. Z drugiej strony raport wskazuje na wiele szans dla sektora medycznego, takich jak: rozwój telemedycyny, wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie, rozwój e-zdrowia czy popularyzacja zdrowego stylu życia.

Trendy i prognozy dla sektora medycznego w Polsce

Według raportu „Rynek ochrony zdrowia” przygotowanego przez PMR Research wartość rynku ochrony zdrowia w Polsce wyniosła 156 mld złotych w 2019 roku i będzie ona rosła z tempem około 5% rocznie. Największymi podsektorami rynku są: farmaceutyka, sprzęt medyczny oraz usługi medyczne. W przypadku farmacji największe znaczenie mają leki generyczne oraz biologiczne. W segmencie sprzętu medycznego dominują urządzenia diagnostyczne i laboratoryjne.

W Polsce obserwujemy również rozwój telemedycyny, która pozwala na świadczenie usług medycznych na odległość. Według badania przeprowadzonego przez TNS Polska aż 76% Polaków jest zainteresowanych korzystaniem z teleporady lekarskiej. Warto jednak zauważyć, że polski rynek telemedyczny jest jeszcze w fazie rozwoju i wymaga dalszych inwestycji.

Badanie potrzeb pacjentów a rozwój usług medycznych

Badania pokazują, że coraz większe znaczenie w branży medycznej ma analiza potrzeb pacjentów oraz ich oczekiwań. Pacjenci chcą mieć łatwy dostęp do opieki zdrowotnej, szybką diagnostykę oraz skuteczne leczenie. Dlatego też firmy działające na rynku medycznym muszą dostosowywać swoje usługi do potrzeb i wymagań pacjentów.

Warto również zauważyć, że wraz z rozwojem technologii i telemedycyny rosną oczekiwania pacjentów dotyczące jakości usług. Wszystko to wymaga od firm działających w branży medycznej ciągłego doskonalenia oferty oraz podnoszenia standardów jakościowych.

Konkurencyjność na rynku medycznym – raport z badań

Rynek medyczny jest bardzo konkurencyjny, co wynika m.in. z dużych barier wejścia oraz wysokich kosztów inwestycji. Według raportu „Rynek ochrony zdrowia” największe firmy działające w sektorze to: PZU Zdrowie, Medicover, Enel-Med czy Lux Med.

Badania pokazują, że największymi czynnikami wpływającymi na wybór usług medycznych przez pacjentów są: cena, jakość usług oraz lokalizacja placówek medycznych. Dlatego też firmy działające na rynku medycznym muszą dostosować swoją ofertę do wymagań klientów oraz konkurować ceną.

Innowacje w branży medycznej – jakie rozwiązania cieszą się największym zainteresowaniem?

W ostatnich latach obserwujemy wiele innowacji w branży medycznej, takich jak np. sztuczna inteligencja, robotyka czy drukowanie 3D. Jednym z najważniejszych trendów jest rozwój telemedycyny oraz e-zdrowia.

Według badania przeprowadzonego przez Deloitte aż 88% lekarzy uważa, że sztuczna inteligencja może pomóc w diagnozowaniu chorób oraz poprawie skuteczności leczenia. Z kolei raport „Rynek ochrony zdrowia” wskazuje na rosnący potencjał rynku e-zdrowia, który ma szansę osiągnąć wartość około 1 mld złotych do 2024 roku.

Słowo końcowe

Badanie rynku branży medycznej pozwala na poznanie aktualnej sytuacji na rynku oraz trendów i prognoz dla tego sektora. Wskazuje również na wyzwania i szanse dla firm działających w tej branży oraz na potrzeby i oczekiwania pacjentów. Dlatego też każda firma działająca w branży medycznej powinna regularnie przeprowadzać badania rynkowe oraz dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów.

Tola

Archiwa

Kategorie